Adatvédelem

Jogszabályok, törvényi hivatkozások az Apex Kft. adatkezelése során

Az Apex Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbival:  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyének a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI. törvénnyel.

Az adatkezelés célja álláshirdetésre jelentkezés esetén: a Jelentkezővel való kapcsolatfelvétel az adott állásajánlattal kapcsolatban, munkaviszony létesítéséhez szükséges adatkezelés, a jelentkező hozzájárulása alapján az önéletrajz és egyéb adat továbbítása a megjelölt pozíciót hirdető cég felé. Bármikor kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, illetve törlését.

Munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása során az adatkezelés célja az Adatkezelő és az Érintett munkavállaló közötti munkaviszony létesítésével,
a munkaviszony teljesítésével, valamint a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos, munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a
munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően – különös tekintettel az Mt. 10. §-ára.